minikane Leon gordis doll

$44.99

Léon, Vintage Minikane Gordis doll
– 34cm
– No hair
– Brown eyes